Vi trenger flere egenproduserte barn?Erna Solberg sier i nyttårstalen sin at vi trenger å produsere flere barn fordi velferden trues om fødselstallene fortsetter å synke slik de har gjort det siste tiåret. I samme talen hevder statsministeren at det er på grunn av innvandrerne at det er så mange barn i Norge som lever under fattigdomsgrensen. Begge disse påstandene er halvsannheter, og bør stilles kritiske spørsmål til.

For det første, kampen for fungerende velferd og like rettigheter for alle mennesker har opp igjennom historien vært venstresidens kjernesak, men nå bruker høyresiden velferden som et ris bak speilet, et nødvendig og livsviktig gode vi kommer til å miste om vi ikke føder flere barn og tar inn for mange innvandrere som ikke vil la seg integrere og derfor vil føre til at den allerede alarmerende fattigdommen i Norge vil øke ytterligere. At skattelette til de aller rikeste kan være en medvirkende faktor til økte forskjeller i landet har taleskriverne til Erna Solberg selvfølgelig ikke tatt med i den KrF-tilpassede nyttårstalen.

Så, hvorfor er mange innvandrerbarn fattige? I et land der folk skriver “vi trenger egenproduserte barn, ikke disse brunsneglene som formerer seg som kaniner..” kan det være tøft for mange å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Bare det å ha et annerledes klingende navn er grunn til at mange søker mange titalls jobber uten å bli innkalt til intervju. Og med den store klassereisen de aller fleste av oss har gjort i Norge de siste femti årene, sier det seg selv at vi har vært tvunget til” å ta inn en ny arbeiderklasse som gjør alle de jobbene vi selv ikke gjør lenger. Ville du ønske at din “egenproduserte datter” ikke fikk til noe mer her i livet enn å sitte bak kasseapparatet på Rema 1000 på Grorud? Eller at arveprinsen i familien som har et så godt hode ikke fikk til noe annet enn å bli bussjåfør, vaske kontorer eller rake løv i kommunale parker?

Innvandrere må stort sett ta til takke med jobber som i utgangspunktet er lavtlønnede. Selv når begge foreldrene er i arbeid er det ikke tilstrekkelig til å komme seg over fattigdomsgrensen. Fattigdommen i Groruddalen og mange andre steder handler ikke om mangel på integrering, den handler om klasse og penger, og ikke minst et ekskluderende arbeidsliv. Og det handler om den sittende regjerings politikk som skaper større forskjeller i Norge. Derfor synes jeg det er direkte ufint av statsministeren å stå på fjernsyn og beskylde folk som sliter seg ut i tunge lavtlønnsyrker for å være grunnen til at fattigdommen øker i Norge, og så på toppen av det hele oppfordre nordmenn til å lage flere kostbare barn som skal utdanne seg til akademikere og andre yrker med stor prestisje. Ja, kun det beste er godt nok, for våre egenproduserte barn, og heldige er vi som har muligheten til å gi dem det.Erna Solbergs glansede tale har et mørkt bakteppe, et iskaldt Europa der teltleirene i Moira på Lesvos og andre steder snør ned. Der barn fødes, blir ungdommer, blir voldtatt, utvikler psykiske lidelser, sulter, fryser ihjel mens de fleste lands politikere snur seg vekk. Solberg-regjeringen messer om stadig mer innstramming av innvandring til Norge selv om grensene til EU nesten er hermetisk lukket, og fluktveiene inn til våre områdene stadig blir mer og mer dødelige. Og for øyeblikket sitter regjeringen i knallharde forhandlinger med et lite mikroparti som kaller seg kristne for å danne en borgerlig flertallsregjering mens kvinners rett til å bestemme over egen kropp og innvandreres rettigheter ligger på forhandlingsbordet.

Solberg har rett i at vi må verne om velferden, og at Norge trenger flere arbeidshender. Problemet må løses nå. Hendene er her, og flere vil komme. Fem seks hundre unge sterke gutter ble sendt ut av landet fordi vi ikke hadde råd til å ha dem her. Noen av dem rømte før de ble sendt tilbake til et livsfarlig Afghanistan, og lever nå under broene i et iskaldt Paris. Disse guttene kunne tatt i et tak for velferden i Norge, Erna Solberg, kunne de ikke? Men slik jeg tolker deg og dine politiske venner er innvandrere og deres barn kun en utgift, mens etnisk norske egenproduserte barn ikke koster oss noe som helst? Men på Ernas vakt er det snart bare de mest privilegerte som har råd til å produsere dem, man vil jo nødig være en fare for egen velferd.

Bilde: Eget.Showing 2 comments
  • Kari J.Lægreid
    Reply

    Godt skrevet!

  • Wanya Valkyrie Drage
    Reply

    Vel talt!

Leave a Comment

Sven Henriksen | Photo: Pål Laukli